Home » สินค้า » ตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามือ 1

BOX STORAGE NEW CONTAINER

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามือหนึ่ง

ขายและให้เช่า

ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า มือ 1

เรามีบริการจำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อบรรจุสินค้า หรือนำไปใช้เอนกประสงค์ ทั้งแบบใหม่มือ 1 ไม่เคยผ่านการใช้งาน และแบบมือสองที่ปลดระวางจากการใช้งานมาแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่มีงบประมาณที่ความต้องการที่แตกต่างกัน อายุการใช้งานแต่ละตู้นั้น สามารถนำไปใช้งานได้นานเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไปแน่นอน

EXTERNAL DIMENSION

TYPE 20′ 40′ 40’HC 45′
LENGTH C6,058mm (19′ 10″ 1/2) 12,192mm (40′ 0″) 12,192mm (40′ 0″) 13,716mm (45′ 0″)
WIDTH 2,438mm (8′ 0″) 2,438mm (8′ 0″) 2,438mm (8′ 0″) 2,438mm (8′ 0″)
HEIGHT 2,591mm (8′ 6″) 2,591mm (8′ 6″) 2,896mm (9′ 6″) 2,896mm (9′ 6″)

INTERNAL DIMENSION

TYPE 20′ 40′ 40’HC 45′
LENGTH 5,898mm (19′ 4″ 3/16) 12,033mm (39′ 5″ 3/4) 12,032mm (39′ 5″ 11/16) 13,557mm (44′ 5″ 3/4)
WIDTH 2,352mm (7′ 8″ 5/8) 2,352mm (7′ 8″ 5/8) 2,352mm (7′ 8″ 5/8) 2,352mm (7′ 8″ 5/8)
HEIGHT 2,393mm (7′ 10″ 3/16) 2,393mm (7′ 10″ 7/32) 2,698mm (8′ 10″ 3/16) 2,697mm (8′ 10″ 3/16)
INTERIOR CAPACITY
33.0m3 (1,170cft) 67.7m3 (2,390cft) 76.4m3 (2,700cft) 86.0m3 (3,037cft)

DOOR OPEN

TYPE 20′ 40′ 40’HC 45′
WIDTH 2,340mm (7′ 8″ 1/8) 2,340mm (7′ 8″ 1/8) 2,340mm (7′ 8″) 2,340mm (7′ 8″)
HEIGHT 2,280mm (7′ 5″ 1/2) 2,280mm (7′ 5″ 3/4) 2,585mm (8′ 5″) 2,585mm (8′ 5″)
TARE WEIGHT 2,300kg (5,070lbs) 3,810kg (8,400lbs) 3,970kg (8,750lbs) 4,820kg (10,630lbs)
PAYLOAD
28,180kg (62,130lbs) 26,670kg (58,880lbs) 26,510kg (58,450lbs) 25,660kg (56,570lbs)
CROSS WEIGHT 30,480kg (67,200lbs) 30,480kg (67,200lbs) 30,480kg (67,200lbs) 30,480kg (67,200lbs)
BROWSE & CALL US

เลือกสินค้าที่คุณต้องการ

สนใจชิ้นไหนสอบถามได้ที่ฝ่ายขาย

061 9466 939
@boxmodi

OUR PRODUCT

สินค้าของเรา